สวนเปี่ยมสุข คีรีวง

Rating 5.0 (average of 83 opinions)

ที่พักและอาหารเช้า ท่านละ 350-400 บาท โดมริมน้ำ 990/2 ท่าน ค่ารถขึ้นเขาเที่ยวละ 60 บาท

สวนเปี่ยมสุข คีรีวง

    Eco Tour Agency, Coffee Shop

      Facebook page

      หมู่บ้านคีรีวง, Amphoe Lan Saka, Thailand

   
Monday
08:00-20:00
Tuesday
08:00-20:00
Wednesday
08:00-20:00
Thursday
08:00-20:00
Friday
08:00-20:00
Saturday
09:00-20:00
Sunday
09:00-20:00


Leave a comment
"Your favorite venues in one click"